Omgangsregels

Omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen, hebben wij een aantal afspraken gemaakt over de manier waarop we binnen stichting Meedoen Nuenen met elkaar omgaan. Wij vragen van alle (vrijwillige) begeleiders, bestuursleden, kinderen, hun ouders of andere bezoekers dat zij meewerken aan het naleven van deze omgangsregels.

Onze belangrijkste regel is dat we elkaar in onze waarde laten en elkaar met respect behandelen. Dit betekent dat wij alle vormen van ongelijkwaardige behandeling, zoals discrimineren, pesten, machtsmisbruik, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

Onze omgangsregels

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen Meedoen Nuenen.
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • Ik val de ander niet lastig.
 • Ik breng de ander geen schade toe.
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • Ik negeer de ander niet.
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 • Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

NB: Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen in regels worden verwoord. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit betekent natuurlijk niet dat als iets hierboven niet genoemd is, dit wel toelaatbaar is.