Notulen ALV 24-1-2017

Verslag algemene vergadering Meedoen Nuenen 24 januari 2017

Welkom


Monique heet de aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering om 20.05 uur. Gezien de geringe opkomst van ouders heeft het bestuur besloten de agenda aan te passen en het interactieve deel te laten vervallen. Graag horen wij wat de reden is van de beperkte opkomst. Wellicht is de avond of het tijdstip niet ideaal.


Terugblik 2016


Carola blikt n.a.v. de powerpoint (zie bijlage) terug op 2016. Al met al kunnen we concluderen, dat het een succesvol eerste jaar was met veel leuke activiteiten en een geslaagde informatiemarkt. 
Monique geeft aan, dat het bestuur ook heeft geëvalueerd en dat daaruit enkele veranderingen zijn doorgevoerd. Als eerste is besloten om per activiteit vanuit de werkgroep met vaste coördinatoren te gaan werken. Voorlopig zijn dit bestuursleden. De coördinator verzorgt o.a. de correspondentie aan ouders en kinderen, ontvangt de kinderen bij de activiteit, waarna de vrijwilligers het overnemen. De coördinator zal verder observeren, foto’s maken en ingrijpen waar nodig. Daarnaast worden leden van de werkgroep ingezet en de vaste vrijwilligers. Dit betekent, dat ouders vooralsnog niet bij de activiteit aanwezig hoeven te zijn. Alleen indien begeleiding noodzakelijk is, kan een ouder in overleg met de coördinator aanwezig zijn voor zijn/haar eigen kind. 

Verder zal gewerkt gaan worden met een logboek. Monique licht kort het idee van het logbestand (zie bijlage) toe. 
Alle nieuwe ouders zullen de vragen gesteld worden als vermeld in het logboek. Aan ouders van reeds deelnemende kinderen het verzoek deze informatie ook aan het bestuur te mailen. Dit kan naar

Deze informatie is belangrijk om de activiteiten goed te kunnen laten verlopen en op de juiste manier kinderen te kunnen benaderen en te kunnen ingrijpen indien nodig. Graag jullie medewerking hierin.


Financiën


Mede dankzij de vele sponsoren (zie bijlage) hebben we het jaar positief kunnen afsluiten en hebben we behalve subsidie van de gemeente ook al voldoende sponsoren gevonden voor 2017. Enkelen willen we even toelichten, te weten het Kunstkwartier. Dit geld moet in 2017 worden besteed en we willen dit besteden aan een promotiefilmpje voor stichting Meedoen en aan een leuke activiteit voor het hele gezin. Verder heeft het Jan Linders Fonds onze stichting als goed doel gekozen. Dat betekent dat alle opbrengsten van 2 statiegeldacties dit jaar voor onze stichting zijn en ook de opbrengst van de kledingcontainer. Graag dus oude kleding bij Jan Linders inleveren. Daarnaast gaan we onze stichting in de winkel promoten door activiteiten in de winkel te organiseren, zoals paaseieren versieren en verkopen, cakejes bakken en verkopen, auto’s wassen gecombineerd met in de winkel helpen (door onze kinderen) en pepernoten bakken en verkopen. Per activiteit zullen we hier aandacht aan besteden en kunnen hiervoor kinderen worden aangemeld. Alle inkomsten van deze activiteiten zullen door het Jan Linders fonds worden verdubbeld. Tevens komen de opbrengsten van de communie werkgroep ten goede van onze stichting en ook de opbrengst van de pubquiz die de Ronde Tafel gaat organiseren ergens in maart.


Vooruitblik 2017


Er staan diverse leuke workshops al op de site. Voor het zwemmen zijn al veel meer aanmeldingen dan de laatste keer. Houd de website dus goed in de gaten, want er komt oa. nog een workshop broedkastjes of sieraden maken bij de Dorpswerkplaats, een klok of lamp pimpen met ZoWiesZo, de Weverkeshof en waarschijnlijk ook gamen.

Op sportief gebied staan al gepland de tennisclinic, hiphop en ponyrijden. Daar komt verder nog scouting bij. Info daarover komt binnenkort op de website. Verder doen we natuurlijk weer met de avondvierdaagse mee. Daarnaast kijken we of we met de scholierenloop mee kunnen doen en zijn we bezig met dans en judo. Dit lukt wellicht nog niet dit jaar. Zwemles in Nuenen is helaas te duur gebleken. We zullen nu kijken of er in Eindhoven mogelijkheden zijn.

Vanwege te weinig input van de ouders zullen we de ouderbijeenkomsten nog even niet opstarten maar ons richten op de kinderen. Wel zal de afsluiting in de Kievit dit jaar weer op het programma staan. Graag hebben wij input van ouders over de onderwerpen voor eventuele informatiebijeenkomsten en of er behoefte is aan zo’n bijeenkomst of dat er wellicht meer behoefte is aan een koffieavond.

Ook wordt er per mail nagevraagd of er behoefte is aan een soort “kindervakantieweek” voor onze doelgroep. Irma heeft hierover contact gehad met een organisatie waar haar zoon vroeger heeft meegedraaid. Dit kan vanuit pgb gelden worden betaald. Het zou 3 of 5 dagen kunnen. In overleg is veel mogelijk. Ook wordt gekeken of Jong Nederland een optie is. Eerst zal gepolst worden of er behoefte aan is bij de ouders.

Verder is de groep kinderen wel groeiende. Soms moeten ouders nog over een drempel om hun kind mee te laten doen met de activiteiten van Meedoen. Zeker als hun kind op het regulier onderwijs zit. Het bestuur gaat proberen of we kort de stichting op de basisscholen mogen voorstellen op bijv. een ouderavond of bij aanvang van het nieuwe schooljaar. Eilish geeft aan als ervaringsdeskundige wel mee te willen gaan met het bestuur. Het bestuur zal daar zeker gebruik van maken als zij de mogelijkheid krijgt van de basisscholen de stichting toe te lichten.

Paul biedt aan de activiteiten van Meedoen van maart t/m juni op te nemen in het boekje van Sjors sportief/creatief. Stichting maakt daar graag gebruik van. Paul stuurt format voor aanleveren informatie naar Irma en het bestuur zal dan zorgen dat de formats gevuld worden, zodat het in het boekje kan. Irma zal Marga de Ruijter benaderen om te vragen of Paul boekjes af mag geven om toe te sturen aan kinderen uit Nuenen die met het leerlingenvervoer naar school gaan.

Promotie van activiteiten blijven we doen ook via krant en facebook. Omdat wellicht niet alle foto’s geschikt zijn voor facebook bekijkt het bestuur of we een besloten pagina kunnen maken voor de deelnemers van Meedoen. 


Rondvraag 


Paul: Stelt voor de presentatie aan iedereen toe te mailen, ook aan gemeente. Bestuur geeft aan dat zij dit sowieso doet.
Verder vraagt hij of wij bekend zijn met Stichting S&B Werkt een nieuw initiatief van Son & Breugel. Dit is bekend bij het bestuur. Wellicht dat het voor ons in de toekomst ook mogelijk is om ons te gaan richten op wonen en werken. Dan zullen we echter wel meer input en handjes nodig hebben.

José: Vraagt wanneer activiteiten voor oudere kinderen worden opgestart. Werkgroep is sowieso bezig met gamen. Dit zal waarschijnlijk eind juni plaatsvinden. We willen graag input van ouders over wat oudere kinderen leuk zouden vinden. Dit hadden we o.a. met het interactieve deel willen navragen, maar aangezien daar nu te weinig ouders voor aanwezig waren, is dat geschrapt. We gaan het nog per mail navragen, hopelijk met meer resultaat. Irma zal ook eens in Son & Breugel informeren wat zij voor de doelgroep 15+ organiseren.

Om 21.35 uur wordt de vergadering gesloten met dank aan de inbreng van alle aanwezigen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.