Notulen 17-5-2016

1. Voorstellen Bestuur

Monique heet iedereen welkom en stelt het bestuur voor:

 • Irma Timmermans, secretaris
 • Carola Mes, penningmeester
 • Thessa van Odijk, algemeen bestuurslid
 • Monique Veugelers, voorzitter

2. Wat heeft de Stichting Meedoen Nuenen tot nu toe bereikt?

Irma licht kort toe wat er toe nu toe in gang is gezet of is gerealiseerd, te weten:

 • Logo ontworpen en website gebouwd door en in samenwerking met Theo van der Ster.
 • Reguliere scholen in Nuenen en speciaal-onderwijsscholen in de regio aangeschreven.
 • Statuten ondertekend bij de notaris 6 april 2016.
 • Persberichten geplaatst.
 • Diverse instanties aangeschreven, zoals Mee.
 • Werkgroepen sport en workshops zijn opgestart.
 • Op zoek gegaan naar vrijwilligers en sponsoren.
 • Gesprekken gevoerd met diverse instanties en verenigingen.

3. Promotiemateriaal

Monique heeft toegelicht wat er aan sponsoring is ontvangen en van wie, zoals t-shirts voor de avondvierdaagse, die grotendeels zijn gesponsord door Stichting Fonds Scarabee, een spandoek door Starfoto Bladel (zie bijgaande foto’s op deze pagina), 200 flyers door Pieter Bekkers, houten voetjes voor de kinderen die de avondvierdaagse lopen door Sweet Surprise, sjoelbakken door sjoelvereniging Nuenen en nog andere toezeggingen.

4. Vrijwilligers en sponsors

Irma licht kort toe wie het bestuur heeft gesproken/benaderd, zoals de ronde Tafel en de Lions Club voor sponsoring, de LEV Groep voor info over het benaderen van vrijwilligers en het opstellen van een beleid voor vrijwilligers.

Verder verzoekt het bestuur de ouders om enkele keren per jaar mee te draaien bij activiteiten. Dit is noodzakelijk om activiteiten goed te laten verlopen en om de werkdruk te verdelen. Het bestuur rekent daarbij op ieders hulp. Dit hoeft niet te zijn bij een activiteit waar je eigen kind aan meedoet maar dat mag wel. Verder horen wij het graag als ouders ideeën hebben over wie we voor sponsoring kunnen benaderen of voor workshops of onderwerpen voor informatieavond. Natuurlijk is er bij elke workshop of sportactiviteit ook iemand van het bestuur en/of van de betreffende werkgroep aanwezig om een en ander te coördineren.

Verder ontvangt het bestuur graag feedback over alle activiteiten. Dan weten we of de activiteit goed is geregeld, wat beter kan/moet, of het voor herhaling vatbaar is enz.

5. Vanuit de werkgroep activiteiten

Monique licht toe wat er allemaal is geregeld of op stapel staat. Er komen in elk geval vanaf september een drumworkshop door Johan van Lanen, een dans-/musical-/zangworkshop door Marieke de Wilde en een workshop van Sweet Surprise. Alle drie de personen/organisaties die hierbij betrokken zijn, staan open voor het geven van meerdere workshops per jaar. Deze workshops zullen 1,5 uur duren en de groepen worden maximaal 8 kinderen groot. Bij veel interesse komt er een vervolgworkshop voor de andere kinderen. De workshops zullen meestal op zaterdag of zondag plaatsvinden en starten vanaf september. Meer informatie volgt te zijner tijd.

Verder onderzoekt de werkgroep een creatieve workshop via ZoWieZo, een fietsworkshop bij TML Wielerclub in Geldrop, een bezoek aan Dierenrijk (Picobende), een bloemenworkshop door Monique Gevers en een paar keer per jaar discozwemmen bij Laco.

Voor alle workshops zal een bijdrage gevraagd worden van minimaal € 2,= tot max. € 7,50 per keer. In bijzondere gevallen of activiteiten kan dit soms hoger uitvallen, maar wij proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. Ook wordt er gezorgd voor wat drinken en wat lekkers in de pauze.

Verder heeft de Dorpswerkplaats aangegeven dat we hun locatie kunnen gebruiken en we hebben sjoelbakken gesponsord gekregen van de Sjoelvereniging Nuenen.

6. Vanuit de werkgroep sport

Irma licht een en ander toe: 29 mei is het ponyrijden/pony’s verzorgen. Wij hopen dat het zo leuk is dat het voor herhaling vatbaar is.

Helaas zijn er niet zoveel aanmeldingen voor de avondvierdaagse. Het inschrijfgeld en -formulier kan nog deze week worden ingeleverd bij Irma. We hopen op veel reclame door shirtsponsoring. Volgend jaar hopen we dat er meer meelopen. Kinderen/ouders die een andere afstand lopen, worden ook per mail gevraagd een Meedoen-shirt te dragen. Het bestuur bemant de stand en zorgt voor iets lekkers en iets te drinken. Op vrijdag ligt een medaille klaar en natuurlijk een attentie van Sweet Surprise.

José en Irma hebben een gesprek gehad met Tennisvereniging De Lissevoort. Zij staan open voor onze doelgroep en gaan de mogelijkheden bekijken. Er zal in eerste instantie een soort van workshop/clinic aangeboden worden.

Er is mailcontact geweest met RKSV Nuenen. We gaan daar een keer praten.

Hetzelfde geldt voor de scouting. Tijdens de vergadering is dit niet gemeld, maar er is ook contact gelegd met Judovereniging De Hechte Band.

Omdat er veel werk is in deze werkgroep en we veel verschillende sportverenigingen willen benaderen, zouden we graag de werkgroep met 1 of 2 personen aangevuld zien. Als je interesse hebt, graag melden bij Irma.

7. Activiteitenmarkt

Monique licht de opzet toe.De activiteitenmarkt vindt plaats op 2 of 9 oktober van 10.30 tot 13.00 uur. De Locatie en precieze invulling volgen nog. Er wordt gezorgd voor wat drinken en iets lekkers voor ouders/bezoekers en kinderen. Er zullen enkele activiteiten zijn voor de kinderen (knutselen/spelletjes).

Er zullen diverse stands zijn waar informatie in te winnen is op het gebied van sport en vrijetijdsactiviteiten. We zullen hiervoor de pers benaderen en deze eventueel uitnodigen. We denken hierbij ook aan het LON.

Wij zullen tijdens deze markt wat hulp nodig hebben van ouders. Mocht je kunnen/willen helpen, dan kun je dat per mail aangeven aan Irma. Te zijner tijd zal hier ook nog naar gevraagd worden.

8. Gezellig samenzijn in de zomer

Irma licht toe dat we een borrel of bbq met de gezinnen van Meedoen Nuenen willen houden om elkaar beter te leren kennen. Dit zal op zaterdag 8 juli zijn, waarschijnlijk in De Kievit. Mail hierover is reeds verstuurd en definitieve info volgt nog.

9. Rondvraag

De diverse vragen en opmerkingen van ouders zijn beantwoord door het bestuur en tips zullen worden meegenomen.

Omdat we graag foto’s willen maken bij de diverse activiteiten zal Irma een mail uitsturen of jullie kind wel of niet gefotografeerd mag worden en zo ja of wij deze foto’s voor publicatiedoeleinden (website/persberichten) mogen gebruiken. Graag reactie hierop, zodat we rekening kunnen houden met jullie wensen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.